ENTIGO Radosław Suchowierski

Egierki to por­tal inter­ne­towy dla entu­zja­stów gier online. Gry są podzie­lone na kate­go­rie. Pole­camy gry zręcz­no­ściowe, przy­go­dowe oraz logiczne. Osobną kate­go­rię sta­no­wią gry dla dzieci, które zain­te­re­sują dziew­czynki i chłop­ców. Dar­mowe gry kom­pu­te­rowe będą dzia­łały na każ­dej komórce. Star­szych użyt­kow­ni­ków zain­te­re­suje pasjans lub sudoku.

Usługi i produkty:
Gry akcji
Gry przygodowe
Gry zręcznościowe
Gry dla dziewczyn
Gry dla dzieci
Gry logiczne
Gry multiplayer
Gry wyścigi
Gry symulatory
Gry sportowe
Gry 3d

Słowa kluczowe: gry online gry ogień i woda gry kulki pryskające bańki gierki online

Dane firmy

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 23
78-230 Karlino

Województwo

Zachodniopomorskie

NIP

672-198-49-98

REGON

363952676

Telefon

799 201 902

E-mail

[email protected]

Strona WWW

https://www.egierki.pl/